CÁC BẤT ĐỘNG SẢN CẦN CHO THUÊ
PENTHOUSES
Penthouse Grand View 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/penthouse/grand-view-1
Từ: <=> 650 USD/tháng
Penthouse Grand View 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/penthouse/grand-view-2
Từ: <=> 650 USD/tháng
Penthouse Grand View 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Grand View 3
Từ: <=> 650 USD/tháng

Penthouse Mỹ Phúc
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Penthouse Mỹ Phúc
Từ: <=> 570 USD/tháng
Penthouse Park View
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Penthouse Park View
Từ: <=> 750 USD/tháng 
Penthouse Riverpark
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse River Park
Từ: <=> 750 USD/tháng

Penthouse Garden Court 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Garden Court 1
Từ: <=> 750 USD/tháng
Penthouse Garden Court 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Garden Court 2
Từ: <=> 750 USD/tháng
Penthouse Panorama 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Panorama 1
Từ: <=> 750 USD/tháng

 Penthouse Panorama 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Panorama 2
Từ: <=> 750 USD/tháng
Penthouse Panorama 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Panorama 3
Từ: <=> 750 USD/tháng
Penthouse Cảnh Viên 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Penthouse Cảnh Viên 1
Từ: <=> 750 USD/tháng

Penthouse Cảnh Viên 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Cảnh Viên 2
Từ: <=> 550 USD/tháng
Penthouse Cảnh Viên 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Penthouse Cảnh Viên 3
Từ: <=> 550 USD/tháng

Xem Thêm Danh Sách
Penthouses
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

VILLA_BIỆT THỰ
Biệt Thự Mỹ Hào
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/biet-thu/my-hao
Từ: <=> 1.400 USD/tháng
 
Biệt Thự Mỹ Hoàng
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/biet-thu/my-hoang
Từ: <=> 1.400 USD/tháng
Biệt Thự Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng - Quận 7 

Biệt Thự Mỹ Hưng
Từ: <=> 1.400 USD/tháng

Biệt Thự Mỹ Kim 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7 

Biệt Thự Mỹ Kim 1
Từ: <=> 1.200 USD/tháng

Biệt Thự Mỹ Kim 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7 

Biệt Thự Mỹ Kim 2
Từ: <=> 1.200 USD/tháng
Biệt Thự Mỹ Kim 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7 

Biệt Thự Mỹ Kim 3
Từ: <=> 1.200 USD/tháng
Biệt Thự Mỹ Toàn 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
 

Biệt Thự Mỹ Toàn 1
Từ: <=> 1.200 USD/tháng
Biệt Thự Mỹ Toàn 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
 

Biệt Thự Mỹ Toàn 2
Từ: <=> 1.200 USD/tháng
Biệt Thự Nam Long 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Biệt Thự Nam Long 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

 Biệt Thự Nam Long 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Biệt Thự Nam Long 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng
Biệt Thự Nam Long 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Biệt Thự Nam Long 3
Từ: <=> 1.300 USD/tháng
Biệt Thự Nam Quang 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Biệt Thự Nam Quang 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Biệt Thự Nam Quang 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Biệt Thự Nam Quang 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Biệt Thự Nam Thiên 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Biệt Thự Nam Thiên 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng
Xem Thêm Danh Sách
Villa_Biệt Thự
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!
CĂN HỘ
Căn Hộ Grand View 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/can-ho/grand-view-1
Từ: <=> 450 USD/tháng
Căn Hộ Grand View 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/can-ho/grand-view-2
Từ: <=> 45USD/tháng
Căn Hộ Grand View 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Căn Hộ Grand View 3
Từ: <=> 45USD/tháng

Căn Hộ Mỹ An
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ An
Từ: <=> 45USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Đức 
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Đức
 Từ: <=> 45USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Cảnh
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Cảnh
Từ: <=> 45USD/tháng

Căn Hộ Mỹ Khánh 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Căn Hộ Mỹ Khánh 1
Từ: <=> 35USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Khánh 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Khánh 2
Từ: <=> 35USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Khánh 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Khánh 3
Từ: <=> 35USD/tháng

Căn Hộ Mỹ Khánh 4
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Khánh 4
Từ: <=> 35USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Phát
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Phát
Từ: <=> 37USD/tháng
Căn Hộ Mỹ Phúc
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Mỹ Phúc
Từ: <=> 37USD/tháng

Căn Hộ Mỹ Phước
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Căn Hộ Mỹ Phước
Từ: <=> 380 USD/tháng
Căn Hộ Park View
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Căn Hộ Park View
Từ: <=> 55USD/tháng

Xem Thêm Danh Sách
Căn Hộ
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!
VĂN PHÒNG
Bitexco Financial Tower
 45 Ngô Đức Kế
Quận 1

Bitexco
Giá: <=> 32 USD/m2/tháng

Sun Wah Tower
 115 Nguyễn Huệ
Quận 1
Sun Wah Tower
Giá: <=> 34 
USD/m2/tháng
SaiGon
Time Square Tower
 Nguyễn Huệ - Quận 1
SaiGon Time Square Tower
Giá: <=> 45 USD/m2/tháng
SaiGon Center Tower
 Lê Lợi
Quận 1
Saigon Center Tower
Giá: <=> 32 USD/m2/tháng


SaiGon Tower
 29 Lê Duẩn
Quận 1
SaiGon Tower
Giá:
<=> 37 USD/m2/tháng
Lim Tower
 9-11 Tôn Đức Thắng
Quận 1
O 13
Giá:
<=> 25 USD/m2/tháng
Galaxy 9
Quận 4

Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Galaxy 9
Từ: 480.000.000 VNĐ
River Gate
Quận 4

Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng River Gate
Từ: 1.300.000.000 VNĐ
Lucky Palace
Quận 6

Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Lucky Palace
Từ: 586.000.000 VNĐ

Sunrise City (North Tower)
Quận 7
Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Sunrise City (North Tower)
  Từ: 580.000.000 VNĐ
The Prince Residence
Quận Phú Nhuận
Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng The Prince Residence
 Từ: 850.000.000 VNĐ
Princess Residence
Quận Phú Nhuận

Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Princess Residence
  Từ: 0905302424

Orchard Garden
Quận Phú Nhuận
Thành Phố Hồ Chí Minh
Văn Phòng Orchard Garden
  Từ: 910.000.000 VNĐ

Xem Thêm Danh Sách
Văn Phòng

http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!


NHÀ PHỐ
Nhà Phố Mỹ Hoàng
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/nha-pho/my-hoang
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Mỹ Hưng
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/nha-pho/my-hung
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Mỹ Phước
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/nha-pho/my-phuoc
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Nhà Phố Mỹ Toàn 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Mỹ Toàn 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Mỹ Toàn 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Mỹ Toàn 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Long 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Long 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Nhà Phố Nam Long 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Long 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Long 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Long 3
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Quang 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Quang 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Nhà Phố Nam Thiên 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Thiên 1
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Thiên 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Thiên 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Thiên 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://lh4.googleusercontent.com/0Rxh5PchuKNODzsmSC8SFYHluIlLVCrD7mmViPwc4w=w167-h219-p-no
Từ: <=> 1.300 USD/tháng

Nhà Phố Mỹ Giang 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Mỹ Giang 2
Từ: <=> 1.300 USD/tháng 
Nhà Phố Nam Đô
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Nhà Phố Nam Đô
Từ: <=> 1.300 USD/tháng
Xem Thêm Danh Sách
Nhà Phố
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

RESORT_NGHỈ DƯỠNG
Dự Án Resort đường
Thùy Vân - Vũng Tàu
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/resort-1
Giá: 0905302424

Dự Án Resort tại
Bãi Dài - Nha Trang
Resort 2
Giá: 0905302424
Resort đường
Thùy Vân - Vũng Tàu

Resort 3
Giá: 0905302424
Dự Án Resort khu biển
Phước Hải - Vũng Tàu
Resort 4
Giá: 0905302424

Dự Án Resort khu biển
Xuyên Mộc - Vũng Tàu

Resort 5
Giá: 0905302424
Xem Thêm Danh Sách
Resort_Nghỉ Dưỡng
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!
NHÀ HÀNG_KHÁCH SẠN
Khách Sạn đường
Lê Anh Xuân - Quận 1
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/khach-san/1
Giá: 0905302424
Khách Sạn đường
Đề Thám - Quận 1

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/khach-san/2
 Giá: 0905302424
Khách Sạn đường
Lê Thánh Tôn - Quận 1

3
  Giá: 0905302424

Khách Sạn đường
Châu Văn Liêm - Quận 5

4
Giá: 0905302424
Khách Sạn đường
Hoàng Sa - Quận 3

5
Giá: 0905302424
Khách Sạn đường
Lý Phục Mạn - Quận 7

6
 Giá: 0905302424

Khách Sạn đường
Lê Đại Hành - Nha Trang
7
Giá: 0905302424
Khách Sạn đường
Tên Lửa - Quận Bình Tân
8
Giá: 0905302424
Xem Thêm Danh Sách
Nhà Hàng_Khách Sạn
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

SHOP_CỬA HÀNG
Shop Grand View 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/shop/grand-view-1
  Từ: <=> 550 USD/tháng 

Shop Grand View 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/shop/grand-view-2
  Từ: <=> 550 USD/tháng 

Shop Grand View 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Grand View 3
  Từ: <=> 550 USD/tháng 

Shop Mỹ An
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ An
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Đức
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Shop Mỹ Đức
 Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Cảnh
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Shop Mỹ Cảnh
 
Từ: <=> 550 USD/tháng 

Shop Mỹ Khánh 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Shop Mỹ Khánh 1
  Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Khánh 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Shop Mỹ Khánh 2
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Khánh 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ Khánh 3
Từ: <=> 550 USD/tháng

Shop Mỹ Khánh 4
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ Khánh 4
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Phát
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ Phát
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Mỹ Phúc
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ Phúc
Từ: <=> 550 USD/tháng

Shop Mỹ Phước
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Shop Mỹ Phước
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Shop Park View
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/shop/park-view
Từ: <=> 550 USD/tháng 
Xem Thêm Danh Sách
Shop_Cửa Hàng
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

NHÀ KHO_NHÀ XƯỠNG
Nhà Xưởng tại
Bình Tân - Tp. HCM
1
Giá: 0905302424
Nhà Xưởng tại
Bình Chánh - Tp. HCM
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/nha-xuong/2
 Giá: 0905302424
Nhà Xưởng tại
Bến Cát - Bình Dương
3
Giá: 0905302424

Nhà Xưởng tại
Hóc Môn - Tp. HCM
4
Giá: 0905302424
Nhà Xưởng tại
Bình Chánh - Tp. HCM
5
Giá: 0905302424
Xem Thêm Danh Sách
Nhà Kho_Nhà Xưởng
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

ĐẤT Ở_ĐẤT THỔ CƯ
Bán Đất Hưng Gia 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/dat-tho-cu/hung-gia-1
Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Gia 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Gia 2
 Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Gia 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Hưng Gia 3
 
Giá: 0905302424

Bán Đất Hưng Gia 4
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Gia 4
Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Gia 5
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Gia 5
Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Phước 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Phước 1
Giá: 0905302424

Bán Đất Hưng Phước 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Phước 2
Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Phước 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Phước 3
Giá: 0905302424
Bán Đất Hưng Phước 4
Phú Mỹ Hưng - Quận 7

Đất Hưng Phước 4
Giá: 0905302424

Bán Đất Nam Thông 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Nam Thông 1
Giá: 0905302424
Bán Đất Nam Thông 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Nam Thông 2
Giá: 0905302424
Bán Đất Nam Thông 3
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Nam Thông 3
Giá: 0905302424

Bán Đất Mỹ Thái 1
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Mỹ Thái 1
Giá: 0905302424
Bán Đất Mỹ Thái 2
Phú Mỹ Hưng - Quận 7
Đất Mỹ Thái 2
Giá: 0905302424
Xem Thêm Danh Sách
Đất Ở_Đất Thổ Cư
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!


ĐẤT DỰ ÁN_QUY HOẠCH
The EverRich 3
Quận 7 - TPHCM

https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/dat-du-an/the-everrich-3
Giá: 0905302424

Khải Hoàn Chateau
An Thạnh - Tỉnh Long An
Khải Hoàn Chateau
Giá: 0905302424
 
    Xem Thêm Danh Sách
Đất Dự Án_Quy Hoạch
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

ĐẤT NÔNG NGHIỆP_RỪNG
Đất Nông Nghiệp tại
Tân Trụ - Long An
https://sites.google.com/site/thegioibdsviet/dat-nong-nghiep/1
Giá: 0905302424
Đất Nông Nghiệp tại
Đà Lạt - Lâm Đồng
dnn_r 3
Giá: 0905302424
Đất Nông Nghiệp tại
Đức Hòa - Long An

3
Giá: 0905302424

Rừng Cao Su
Đức Linh - Bình Thuận

4
  Giá: 0905302424
Rừng Cao Su
  Đồng Xoài - Bình Phước
5
 Giá: 0905302424
Xem Thêm Danh Sách
Đất Nông Nghiệp_Rừng
http://www.thegioi4banh.com/porsche
Cảm Ơn!

           QUẢNG CÁO
MUA - BÁN
CHO THUÊ - KÝ GỬI
XE ÔTÔ
http://www.catmycar.com/
Hotline: 0905302424
http://www.catmycar.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
http://www.thegioibatdongsanviet.com/
MUA - BÁN
CHO THUÊ - KÝ GỬI
XE ÔTÔ
http://www.catmycar.com/
Hotline: 0905302424
http://www.catmycar.com/